Minelab Gold Monster 1000

0 ₮

  • Үлдэгдэл: 0

Үйлдвэрлэгч улс Австрали

Алт хурдан шуурхай илрүүлэх зардал багатай, өндөр үр ашигтай, шилдэг төхөөрөмж. Бүрэн автомат ажиллагаатай бөгөөд олон төрлийн таваг сонгох, зай, иш тохируулж ашиглах боломжтой.

Хэрэв та хямд үнэтэй, маш сайн мэдрэмжтэй алт илрүүлэх төхөөрөмж хайж байгаа бол энэ бол таны хүсэн хүлээж байсан илрүүлэгч яг мөн!

Үзүүлэлт: 

Илрүүлэх горим: Алт (төмөр ялгах), гүнд бүх металл илрүүлнэ

Ялгах: Алт илрүүлэх боломжийг заана

Хайлтын тэнцвэр: Автомат

Дуу чимээг намсгагч: Автомат

Мэдрэх түвшин тохируулах: Гараар 1-10, Авто, Авто +1-6

Дууны хүч тохируулах: 1-6

Дэлгэц: Монохром ШТД

Илрүүлэгчийн урт: 1382мм-944мм

Илрүүлэгчийн жин: 1.33 кг

Дууны гаралт: Дотуур чанга яригч, чихэвч 3.5мм

Таваг: 10”x6” давхар-D, 5” давхар-D

Зай: Лити-Ион (дагалдана), 8хАА (дагалдахгүй)

Үндсэн технологи: Нэг давтамжтай 45кГц МБД

Технологийн онцлог:

џ Илүү мэдрэмжтэй МБД-ийн хүчин чадалтай

џ Бүрэн автомат ажиллагаатай

џ 2 хайлтын таваг дагалдана

џ Олон хэлбэрээр тохируулах боломжтой

џ Ус нэвтэрдэггүй

џ Хурдан ажиллана

џ Алт олох магдлалыг харуулах

џ Бүх төрлийн металл,төмөр төрөлжүүлэн ялгах горимтой

џ Ишийг тохируулан ашиглах боломжтой